Ny Bogføringslov

Ny Bogføringslov – en ny era med digital bogføring

De Vigtigste Ændringer og Krav til Digital Bogføring

Få Styr på De Nye Regler om Bogføring! I maj 2022 blev en omfattende ny bogføringslov vedtaget af Folketinget, og den træder i kraft fra juli 2022. Denne lov pålægger virksomheder at indføre digital bogføring og introducerer væsentlige ændringer. Her er alt, du bør vide:

De Vigtigste Ændringer – Gældende fra Juli 2022

Principper for Bogføring:

Begrebet “god bogføringsskik” erstattes med krav om at tilpasse bogføringen efter virksomhedens kompleksitet og økonomiske omfang.

Udvidede Definitioner:

Definitionen af regnskabsmateriale udvides, herunder dokumentation for noter, ledelsesberetning og skøn i årsrapporten.

Afstemninger:

Lovgivningen præciserer tidspunktet for nødvendige afstemninger i forhold til indberetninger og momsangivelser.

Opbevaringskrav:

Tidligere forskelle mellem elektronisk og papirformat fjernes, men kravet om betryggende opbevaring opretholdes.

Procedurebeskrivelser:

Kravet om beskrivelse af IT-systemer erstattes af krav om beskrivelse af virksomhedens bogføringsprocedurer.

Ny Kontrolhjemmel:

Erhvervsstyrelsen får mulighed for risikobaseret kontrol med virksomheder, der endnu ikke har indsendt første årsrapport.

Nye Sanktionsmuligheder:

Stramning af sanktioner med op til 1,5 mio. kr. for omfattende overtrædelser af loven.

Ny Bogføringslov – Digital Bogføring – Hvad Du Skal Være Opmærksom På

En markant ændring er kravet om digital bogføring. Dette understøtter korrekt bogføring, øger IT-sikkerhed og automatiserer processer. Kravet gælder virksomheder, der skal indberette årsrapport, og dem med nettoomsætning over 300.000 kr. i to år.

Krav til Digitale Bogføringssystemer

  1. Alle virksomheder skal bruge digitale bogføringssystemer, der opfylder tre centrale krav:
  2. Løbende Registrering: Systemet skal kunne registrere transaktioner og opbevare dem med bilag i 5 år.
  3. IT-sikkerhed: Systemet skal opfylde it-sikkerhedsstandarder og have sikkerhedskopiering af data.

Automatisering: Systemet skal understøtte automatisering af administrative processer, som fx e-fakturaer og standardkontoplan.

Tidsplan for Digital Bogføring

Tidsplanen varierer afhængigt af virksomhedens form og omsætning:

  • Januar 2023: Nærmere regler for digitale bogføringssystemer træder i kraft.
  • Juli 2023: Eksisterende digitale systemer skal opfylde nye krav og anmeldes.
  • Januar 2024: Virksomheder med indberetningspligt skal bogføre digitalt.
  • Juli 2024: Regnskabspligtige virksomheder skal opfylde kravene.
  • Januar 2026: Øvrige virksomheder med nettoomsætning over 300.000 kr. skal bogføre digitalt.
  • Juli 2026: Ikke-regnskabspligtige virksomheder med samme omsætning skal opfylde kravene.

Vær opmærksom på, at disse datoen er forventede og kan ændres.

Hvem Er Omfattet?

Kravet om digital bogføring gælder for alle virksomheder med årsrapportpligt og nettoomsætning over 300.000 kr. i to år. Selv foreninger og personligt ejede virksomheder er omfattet.

Konklusion

Den nye bogføringslov indfører en række ændringer og krav om digital bogføring for virksomheder og foreninger. Forståelse af disse ændringer og tidsplanen er afgørende for korrekt efterlevelse og for at undgå sanktioner. Vær forberedt på overgangen til digital bogføring og sørg for, at dit bogføringssystem opfylder de fastsatte krav. Erhvervsstyrelsen vil fortsat overvåge og håndhæve overholdelse af loven. Sørg for at følge med i eventuelle ændringer og opdateringer i takt med implementeringen af den nye bogføringslov.

Skriv kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *