Om økologisk og bæredygtigt

-jk 28/3 .. 4/4 2022.

Hvad er egentlig non-food økologiske og bæredygtige produkter? Det kendte økomærke, Ø’et, gælder jo kun fødevarer. Kan man overhovedet tale om ”økologisk tøj”, ”økologisk helse” osv.?

Økologisk?

Jeg oplever et stigende brug af økologi udover det sædvanlige omkring fødevarer. ”Økologi” og ”bæredygtighed” sættes nærmest lig hinanden. Er det en udvanding af økologi-begrebet? Eller kan man med god samvittighed sige, at hvis ”noget” er økologisk, så overholder varerne de samme kriterier, som gælder fødevarer? Det mener jeg, at man kan. Økosiden vil definere ”økologiske varer”, simpelthen som

”varer, som opfylder de samme krav som økologiske fødevarer”.

Når vi taler om ”økologisk tøj”, ”økologisk helseprodukter”, ”økologisk legetøj” osv. gælder således her som ved økologiske fødevarer, beskrevet af Fødevarestyrelsen:

”Fødevarer, der mærkes som “økologiske”, skal være fremstillet af råvarer, som stammer fra økologicertificerede landbrug og akvakulturbrug. Derudover skal de overholde særlige krav til sammensætning og forarbejdning. De må under ingen omstændigheder være fremstillet ved brug af GMO eller ioniserende stråling eller være fremstillet af industrielt fremstillede nanomaterialer.”

(https://www.foedevarestyrelsen.dk/Foedevarer/Oekologi/Oekologi-for-foedevarevirksomheder/Sider/M%C3%A6rkning-med-%C3%B8kologi.aspx)

Vi forventer af vores deltagere på siden, at de overholder disse krav, når de angiver, at en vare er økologisk.

Bæredygtigt?

Der er ikke en egentlig alment anerkendt definition af ’bæredygtighed’ eller ’bæredygtig udvikling’. Andre udtryk, som er ligeså relevante: ”Miljøvenlig”, ”Arbejdsmiljøvenlig”, ”Grøn” osv.

Som vi skriver i vores indledning, vil vi gerne fokusere på alle FNs 17 Verdensmål for bæredygtigudvikling og vil her lade FNs betragtninger ”stå alene”: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/hvad-er-baeredygtig-udvikling.

Økosiden ’eksponerer’ bæredygtigheden for de forskellige webshops med udgangspunkt i diverse mærkninger, idet vi mener, at det er det mest kontrollerede udtryk. Vi ved, at dette nok er den ”mindst ringe” tilgang, men bedre end ingenting. Vi holder os til dette, indtil vi får en mere alment tilgængelig definition.

Klik her for at se alle vores webshops.
Klik her for at se oversigten over de mærker, vi medtager.